“Yên” coffee shop

Tôi đã có một buổi chụp hình, kiêm ăn chơi vào nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/ 06 cùng những người bạn mới ở trường đại học Hoa Sen. Chúng tôi đến quán cà phê Yên theo lời giới thiệu của Đen (gọi bạn là Đen, đơn giản là vì bạn hay mặc áo đen thôi)

Continue reading ““Yên” coffee shop”

Advertisements
“Yên” coffee shop

Photoshoot at “Journey” coffee shop

Love story

Aki by Asa
Aiko by Mask2hi
Michio by Neko Neko

Photo by ourself
Retouch and Story by Neko

Asa isn’t live in Ho Chi Minh city. Sometimes, she come to city to join a festival, or take a shoot, then go home immediately. So, to celebrate our first meet in Ho Chi Minh city, we came to Journey coffee shop and took a shoot for fun. Coincidence that the photos could develop into a story. Maybe it isn’t really good, but hope you guys will enjoy it.

And, my English really isn’t good. So I will use Vietnamese to tell the story.

Continue reading “Photoshoot at “Journey” coffee shop”

Photoshoot at “Journey” coffee shop